Om os

Låsby Borgerforening er en forening, hvor alle der bor i postnummer 8670 Låsby kan blive medlem. Firmaer med adresse i postnummer 8670 kan også indmelde sig.

Medlemskabet er et ”husstandsmedlemskab.” Der betales årligt et beskedent kontingent – pt. 150 kr.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, medvirke til at Låsby og omegn udvikler sig efter medlemmernes ønsker, medvirke til almennyttig oplysning og at styrke samarbejdet mellem Låsbys foreninger.

Foreningen er ikke partipolitisk og kan udelukkende have holdninger, der er med til at sikre og udvikle Låsby og omegn i henhold til §2.

Vil du se vedtægter for Låsby Borgerforening. Finder du dem herunder.