Startsiden

Velkommen til Låsby Borgerforening

Foreningens formål at medvirke til en fortsat udvikling i Låsby og omegn, f.eks. ved at støtte institutioner, der kan være til gavn for beboerne, og være talerør overfor de kommunale myndigheder.

At medvirke til at fremme trivslen på egnen, f.eks. ved at arbejde for bedre sammenhold ved bl.a. afholdelse af fælles arrangementer, ved at arbejde for forskønnelse og ved at arbejde med forureningsbekæmpelsen.

Følgende aktiviteter er aktiviteter Låsby Borgerforening tager sig af:

 • Uddeling af Låsby Forskønnelsespris
 • Uddeling af Låsby Prisen
 • Flagallé i hele byen
 • Byens juletræ, v/springvandet ved Mejerigården
 • Julemandens ankomst
 • Børnedyrskue
 • Børneloppemarked
 • Sct. Hans fest - på plænen ved Søndervang
 • Kagekonkurrence
 • Naturlegepladsen v/Låsby Hallen
 • Fællesspisninger
 • Borgerinddragelsesgrupper
 • Borgermøder
 • Vælgermøde(r)
 • Opbakning til Låsby-bladet og www.laasbynettet.dk
 • og meget andet...

På vores Facebookside (der er noget mere dymanisk end vores hjemmeside) kan du følge med i de forskellige aktiviteter som Låsby Borgerforening deltager i. Linket er her: http://da-dk.facebook.com/pages/L%C3%A5sby-Borgerforening/119883991424407

Se artiklen omkring "Stop indbrud". Artiklen er et kort resume omkring Borgerforeningens møde omkring hvad vi hver især og byen som helhed, kan gøre for at stoppe indbrud.

Medlemsskab af Låsby Borgerforening koster kun kr. 100 for 1 år (følger kalenderåret) og dækker hele hustanden.

Du kan melde dig ind i Låsby Borgerforening her på hjemmesiden

Du er meget velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev ved at klikke her

 

.

 

Så er det tid til at indstille kandidater til Låsbys forskønnelsespris.

Låsby forskønnelsespris uddeles hvert år til en person, en forening eller en virksomhed, der har gjort en særlig indsats for at gøre Låsby til en skønnere/flottere by.

Det er bestyrelsen i Låsby Borgerforening, der vælger årets modtager blandt de indstillede kandidater. Prisen uddeles ved foreningens generalforsamling i oktober.

Udover æren modtager den udvalgte også et diplom.

Jeg indstiller hermed:
 
 
som kandidat til Låsbys forskønnelsespris
 
 
 
 
 

Kan du ikke få "Indsend" knappen til at fungere - sæt da browseren i kompabilitetsmode.Dette gør ved at trykke på markeringen, som vist neden for, øverst oppe i din browser:

Sådan sættes browseren i kompabilitetsmode

 

Så er det tid til at indstille kandidater til Låsby Prisen.

Låsby prisen uddeles hvert år til en person, en forening eller en virksomhed, der har gjort en særlig indsats for Låsby.

Det er bestyrelsen i Låsby Borgerforening, der vælger årets modtager blandt de indstillede kandidater. Prisen uddeles ved foreningens generalforsamling i oktober.

Udover æren modtager den udvalgte også et kunstværk.

Jeg indstiller hermed:
 
 
som kandidat til Låsby Prisen
 
 
 
 
 

Kan du ikke få "Indsend" knappen til at fungere - sæt da browseren i kompabilitetsmode.Dette gør ved at trykke på markeringen, som vist neden for, øverst oppe i din browser:

Sådan sættes browseren i kompabilitetsmode