Startsiden Låsby Prisen

Så er det tid til at indstille kandidater til Låsby Prisen.

Låsby prisen uddeles hvert år til en person, en forening eller en virksomhed, der har gjort en særlig indsats for Låsby.

Det er bestyrelsen i Låsby Borgerforening, der vælger årets modtager blandt de indstillede kandidater. Prisen uddeles ved foreningens generalforsamling i oktober.

Udover æren modtager den udvalgte også et kunstværk.

Jeg indstiller hermed:
 
 
som kandidat til Låsby Prisen
 
 
 
 
 

Kan du ikke få "Indsend" knappen til at fungere - sæt da browseren i kompabilitetsmode.Dette gør ved at trykke på markeringen, som vist neden for, øverst oppe i din browser:

Sådan sættes browseren i kompabilitetsmode